Your address will show here +12 34 56 78

Gestaltterapi
Behandlinger:

Gestaltterapi er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der styrker den enkelte i at opleve sig selv somet unikt, levende og ansvarsbevidst væsen.
Terapien foregår i dit tempo og tager hensyn til, hvad du er parat til.
Teknikken i gestaltterapi er at åbne din bevidsthed. En bevidsthed om hvem du virkelig er, dine reaktioner og handlinger. Derved vil du opdage dine egne ressourcer og integrere dem, genfinde troen på dig selv samt tage ansvar for dit eget liv.
Jeg tager udgangspunkt i nuet og stiller eksempelvis spørgsmål som: “Hvordan har du det lige nu?” – “Hvad sker der?” – “Hvad ønsker du?” – “Hvad undgår du?”. Alt sammen for at du skal opnå en større kontakt til dig selv og dermed til dine behov og ressourcer.
Vi kan alle have følelser, vi skjuler for os selv eller andre. Følelser vi ikke forstår og fortrænger. Fortrængte følelser styrer vores reaktioner og handlinger (eller mangel på samme). De gør vores beslutninger irrationelle og sætter vores vilje ud af spillet.
Ved at arbejde med sig selv i terapi kommer de skjulte og fortrængte følelser frem. Når du accepterer og forstår disse sider af dig selv, lærer du dig selv, dine følelser og oprindelsen til dem at kende. Du kommer dybere ind i dig selv, den person du virkelig er. Du lader dig ikke længere styre af uforstående og fortrængte følelser.
For mange mennesker er det svært at eksistere i nuet, når vi kommer ud for ubehagelige eller smertelige situationer. Vi laver en masse forskellige krumspring for at undgå ubehaget eller smerten. Det kan f.eks. være fortrængning, tankeflugt, fantasier, løgn, rollespil, manipulation, kontrol, opbygning af muskelpanser eller sygdom.

Book din tid online her